เพลงโรงเรียน

B.T.Ad รำลึก


บี.ที.แอด.ของเราแห่งนี้
ร่มรื่นฤดี หลายปีก็ยังเป็นหนึ่ง
ผ่านมาคราใด ให้หวนคำนึง
โอ้ช่างคิดถึง ปักตรึงหัวใจ
ห่างกันเพียงใด สุขใดนักหนา
อยากหวนคืนมา สถาบันที่เราร่วมสร้าง
ต่างจิตต่างใจ ใช่สิ่งกีดขวาง
ร่วมใจสรรค์สร้าง ก่อร่างเพื่อเยาวชน
ยามจาก เราจากกันเพียงกาย
ส่วนหัวใจ เราคงยึดมั่นกันอยู่
จากไป เพื่อชีวิตที่งามหรู
ต้องยืดหยัดสู้ ศัตรูไม่เคยกลัวเกรง
B.T.Ad ของเราสุขล้น
ทั่วทุก ๆ คน มีจนไม่เคยนึกหวั่น
เกียรติประวัติชื่อเสียง เป็นสิ่งสำคัญ
โปรดจารึกให้มั่น ตราบชั่วนิรันดร
www.000webhost.com